Noteikumi

Vispārēji noteikumi

 1. Portāla lietošanas noteikumi nosaka pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.
 2. Portāls piedāvā visiem interneta lietotājiem iepazīties ar mūzikas jaunumiem Latvijā un pasaulē, iepazīties ar tuvākajiem pasākumiem un reģistrētiem lietotājiem piedalīties diskusijās un klausīties mūziku internetā bez lejupielādes iespējas
 3. Jebkuram interneta lietotājam ir tiesības saņemt šajos portāla noteikumos minētos interneta pakalpojumus, ja tādējādi netiek skartas citu personu tiesības.
 4. Portāls patur tiesības izdarīt grozījumus portāla lietošanas noteikumos, tos publicējot portāla sadaļā „Lietotāja rokasgrāmata” – „Noteikumi”. Interneta lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot portāla lietošanas noteikumus.
Personas dati
 1. Lai kļūtu par reģistrētu lietotāju, ir jāaizpilda reģistrācijas anketa. Portāls ir tiesīgs bloķēt vai likvidēt lietotāja kontu, ja tiek pārkāpti portāla lietošanas noteikumi.
 2. Lietotājs apņemas paturēt noslēpumā un neizpaust citām personām savus lietotāja konta piekļuves datus.
 3. Visi reģistrētie lietotāju personas dati un korespondence tiek aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
 4. Lietotāja personas dati kā vārds, uzvārds, dzimšanas datums, pastkastīšu adrese un citi personas dati, ja tādi tiek sniegti, netiek izpausti trešajām personām bez lietotāja piekrišanas, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja tos pieprasa LR izziņas iestādes.
 5. Ja lietotājs nav izmantojis savu lietotāja kontu (autorizējies) vairāk kā 6 mēnešus no pēdējās autorizēšanās portālā, izņemot gadījumus, kad lietotājs ir iegādājies VIP tiesības, tad pēc šiem 6 mēnešiem lietotāja konts tiek dzēst pēc apmaksātā termiņa nobeiguma, ja lietotājs tā arī nav autorizējies
 6. Lietotājs ir personiski atbildīgs par savu iesniegto datu pareizību.

Gadījumi, kad var tikt bloķēts vai dzēsts lietotāja konts


 1. Lietotāja konts var tikt dzēst vai uz laiku bloķēts atkarībā no nodarītā kaitējuma apmēriem:
 • ja lietotājs lieto necenzētus vārdus forumā, vai uzdodot jautājumus „Jautājumu” sadaļā
 • ja lietotājs augstāk minētajās vietās publicē/ievieto personu aizskarošus komentārus
 • ja lietotājs augstāk minētajās vietās tiek publicēti citi ar autortiesībām aizsargāti materiāli.


Portāla administrācija patur tiesības citos augstāk neminētos gadījumos lemt par portāla lietotāja konta slēgšanu vai bloķēšanu uz laiku atkarībā no pastrādātā nozieguma apmēriem par to informējot lietotāju e-pastā.