Spēlētājs

Šajā  sadaļā atardīsiet informāciju, kura ir siastīta ar Spēlētāja funkcionalitāti. Spēlētāja logs ir sadalīts 5 dažādās funkcionalitētes daļās.

1. Spēlētājs
2. Iesakāmās listes
3. Personīgo mūzikas krātuvju saraksts "listes"
4. Aktīvais logs
5. Meklēšanas logs

___ 

 

___

Spēlētāja augšējā kreisajā stūrī atardīsiet informāciju par to līdz kuram datumam Jums ir aktīva VIP pieeja spēlētājam, kas sevī ietver mūzikas klausīšanās iespēju.


 1. Spēlētājs

___1. Aktivizējot pogu "Liste" jums izvēles kārtībā tiks spēlēts aktīvā loga saturs. Savukārt, ja izvēlēsieties "Visa DB", tad Jums izvēles kārtībā tiks spēlēta visa Grupa.lv mūzikas krātuve.

2. Spēlētāja kontroles pogas līdzīgi, kā plaši pazīstamās mūzikas atskaņošanas programmās
    - "Play" jeb atskaņot (iespējams arī nopauzēt skaņdarbu)
    - "Stop" jeb pārtraukt atskaņošanu
    - "Atpakaļ" jeb atgriezties pie iepriekšējā atskaņotā skaņdarba
    - "Nākošais" jeb pāriet pie nākošā skaņdarba

3. Skaļuma regulators

4. Atskaņojamās mūzikas kvalitātes izvēle. Paredzēts, ja Jūsu interneta pieslēgums nav no tiem labākajiem varat izvēlēties "LO" jeb zemākas kvalitātes mūzikas atskaņošanu (64 kbps). "ME" jeb vidējas kvalitātes mūzikas atskaņošana (96 kbps) un "HI" ja Jums ir labs interneta pieslēgums (128 kbps).

 
2. Iesakāmās listes

___Šajā logā Jums ir pieejamas mūzikas krātuves, kuras piedāvājam mēs. Vienreiz noklikšķinot uz "listes" nosaukuma tās saturs jeb dziesmu saraksts tiek ielādēts meklēšanas logā. Šo mūzikas krātuvju saturu Jūs nevarat rediģēt, bet varat pievienot savām mūzikas krātuvēm. Ar dubultkikšķi attiecīgā "liste" tiks ielādēta aktīvajā logā un uzreiz tiks atskaņota. Ja gribat lai "listes" saturs tiktu pievienots aktīvā loga mūzikas saturam, tad to varat veikt arī ar drag&drop (pārvilkšanas) funkciju tāpat, kā windovs programmatūrā. Tāpat veselu "listi" ar drag&drop varat pievienot kādai no savām mūzikas krātuvēm ("listēm").

 
3. Personīgās mūzikas krātuves "listes"

___Šajā logā Jūs varat veidot savu mūzikas krātuvju sarakstu, kurām pievienot Jūsu izvēlētus skaņdarbus, kā arī tās pārsaukt un dzēst. Savās "listēs" skaņdarbus varat pievienot ar drag&drop palīdzību.

Skaņdarbu pievienošanai ir vairāki iespējami varianti. Pirmkārt jūs varat ievilkt veselu "listi" no ieteicamajām vai arī veselu disku no meklēšanas loga.

Otrkārt Jūs varat ievilkt atsevišķas dziesmas no aktīvā vai meklēšanas loga. Vēl ir iespējams ar dubultklikšķi ielādēt savu "listi" aktīvajā logā. Tad vienreiz uzklikšķinot uz ieteiktajām listēm to saturs parādās meklēšanas logā. Izvēlieties Jums tīkamo skaņdarbu un ar drag&drop ievelciet to aktīvajā logā tādējādi papildinot Jūsu listes saturu. Vēl meklēšanas logā varat atrast Jūs interesējošos skaņdarbus un ar drag&drop ievilkt šos skaņdarbus vainu aktīvajā logā atvērtajā "listē" vai arī attiecīgajā savā "listē" kurā vēlaties lai šis skaņdarbs tiktu saglabāts.

Lai dzēstu kādu no "listēm" to ar drag&drop ir jāpārvelk uz loga vidū atrodošos miskasti. Jums tiks vēlreiz palūgts apstiprināt, ka Jūs tiešām vēlaties dzēst šo listu un pēc pogas "Jā" nospiešanas liste tiks izdzēsta.

 
4. Aktīvais logs

Aktīvajā logā ir redzams Jūsu izvēlētais saturs ko vēlaties klausīties. Šeit Jūs varat gan ievilkt (drag&drop) gan ar dubultklikšķi ielādēt veselu "listi", disku vai atsevišķu skaņdarbu. Ja operējat ar kādu no savām "listēm" tad šis saturs tiks automātiski saglabāts, ja pievienojat vai dzēšat kādu no skaņdarbiem. Lai dzēstu kādu dziesmu Jums tā ar drag&drop ir jāpārvelk uz miskastes ikonu loga vidū un jāapstiprina, ka Jūs tiešām vēlaties to dzēst.

 
5. Meklēšanas logs

Šajā logā varat meklēt Jūs interesējošu mūziku, kas ir mūsu mūzikas krātuvē un tālāk jau ar to operēt tāpat, kā minēts iepriekš ielādējot to aktīvajā logā un ievelkot (drag&drop) savās "listēs". Šī loga funkcionalitāte ir līdzīga, kā aktīvajā logā izņemot, lai klausītos šī loga saturu, tas ir jāielādē aktīvajā logā. Bez meklēšanas šajā logā ir iespējams arī operēt arJūsu personīgajām listēm nepārtraucot klausīšanos.

Ja tomēr Jums rodas kādi papildus jautājumi, tad droši tos uzdodiet sadaļā "Jautājiet" vai rakstot uz e-pastu: info@grupa.lv